型号 V24B6V5E200BG
厂商 Vicor Corporation
描述 CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5E200BG PDF
代理商 V24B6V5E200BG
设计资源 Maxi/Mini/Micro Design Guide, Appl Manual
标准包装 1
系列 迷你型
类型 隔离
输出数 1
电压 - 输入(最小) 18V
电压 - 输入(最大) 36V
Voltage - Output 1 6.5V
电流 - 输出(最大) *
电源(瓦) - 制造商系列 200W
电压 - 隔离 *
特点 *
安装类型 通孔
封装/外壳 模块
尺寸/尺寸 2.28" L x 2.20" W x 0.62" H(57.9mm x 55.9mm x 15.7mm)
包装 散装
工作温度 -10°C ~ 100°C
效率 *
电源(瓦特)- 最大 *
同类型PDF
V24B6V5E200BG2 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5E200BG3 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5E200BL Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5E200BL2 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5E200BL3 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200B Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200B2 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200B3 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200BF Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200BF2 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200BF3 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200BG Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200BG2 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200BG3 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200BL Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200BL2 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5H200BL3 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5M200B Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5M200B2 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W
V24B6V5M200B3 Vicor Corporation CONVERTER MOD DC/DC 6.5V 200W